Nieuwe donatie

Aan Support MSN’s campaign to combat the UK loneliness epidemic

Uw gulle donatie ondersteunt de volgende goede doelen en projecten:

CAMPAIGN TO END LONELINESS via THE ROYAL UNITED KINGDOM BENEFICENT ASSOCIATION
MIND (THE NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH)
WAVELENGTH CHARITY LIMITED