MSN Charity Campaign: Supporting vulnerable children

Możliwość datku — informacje

The challenges the UK's most vulnerable children and young people face today are simply unimaginable, from poverty and neglect to poor mental health and other complex, related issues.

MSN UK has partnered with giving platform Benevity to raise vital funds for two charities, the NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) and The Children’s Society, towards their work in turning things around for these children.

You can help to make a very real difference to their lives by donating.

Możliwość datku — zawarte w niej cele

NATIONAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO CHILDREN (NSPCC)

London, England, EC2A 3NH, United Kingdom


The Children's Society

London, EC1Y 8ST, United Kingdom


Jak działają darowizny

Kliknij przycisk Przekaż darowiznę, a następnie wybierz kwotę darowizny. Nastąpi przekierowanie do wybranego procesora płatności. Po przetworzeniu darowizny zostanie ona przekazana wybranej instytucji charytatywnej.

Potrzebujesz pomocy?