Help fund ocean cleanup efforts

The Ocean Cleanup is working to rid the oceans of plastic

Możliwość datku — informacje

Using advanced technologies, The Ocean Cleanup is developing solutions to clean up the Great Pacific Garbarge Patch and other areas where plastics pollute millions of miles of oceans. A full-scale deployment is expected to clean up 50% of the Great Pacific Garbage Patch every 5 years. You can help fund further research and scaling of this effort toward the goal of a plastic-free ocean by 2050. About MSN + Benevity 

Możliwość datku — zawarte w niej cele

OCEAN CLEANUP NORTH PACIFIC FOUNDATION

New York, New York, 10018, United States


Jak działają darowizny

Kliknij przycisk Przekaż darowiznę, a następnie wybierz kwotę darowizny. Nastąpi przekierowanie do wybranego procesora płatności. Po przetworzeniu darowizny zostanie ona przekazana wybranej instytucji charytatywnej.

Potrzebujesz pomocy?