Help Rainforest Alliance protect vulnerable landscapes

Możliwość datku — informacje

Rainforests are being destroyed every day, putting the countless species that depend on them in jeopardy. Your support helps Rainforest Alliance fight habitat loss and climate change, working with local communities to conserve forests and prosper. Together, we’ve saved over 125 million acres in 74 nations—and we’re just getting started. Please join MSN in supporting the work of Rainforest Alliance. Learn more about what you can do in your daily life to help rainforests hereAbout MSN + Benevity 

Możliwość datku — zawarte w niej cele

RAINFOREST ALLIANCE

New York, New York, 10004-2400, United States


Jak działają darowizny

Kliknij przycisk Przekaż darowiznę, a następnie wybierz kwotę darowizny. Nastąpi przekierowanie do wybranego procesora płatności. Po przetworzeniu darowizny zostanie ona przekazana wybranej instytucji charytatywnej.

Potrzebujesz pomocy?