Support The Nature Conservancy's pledge to plant one billion trees

Możliwość datku — informacje

By absorbing carbon, producing oxygen, reducing heat and preventing erosion, trees are one of our most powerful tools in combating climate change and protecting the Earth at this critical time. 

With your generous contributions in 2019, Microsoft and MSN readers have raised more than $50,000 to help The Nature Conservancy plant more than 50,000 trees in US forests. This holiday season, let's continue our support of their pledge to regreen the planet and plant 1 billion trees by 2025. 

About MSN + Benevity 

Możliwość datku — zawarte w niej cele

Jak działają darowizny

Kliknij przycisk Przekaż darowiznę, a następnie wybierz kwotę darowizny. Nastąpi przekierowanie do wybranego procesora płatności. Po przetworzeniu darowizny zostanie ona przekazana wybranej instytucji charytatywnej.

Potrzebujesz pomocy?